Reviderade böcker

Nedan hittar du en list över vilka böcker som reviderades (skrevs om). Och vem som skrev om dem. I vissa fall innebar det att historierna blev en helt annorlunda. I andra fall ändrades bara några få detaljer. 

Revideringarna innebar också att samtliga böcker kortades ner från 25 till 20 kapitel.

På de övriga sidorna med listor hittar du; B. Wahlströms Kittyserie med de röda ryggarna, de onumrerade böckerna, de reviderade böckerna, Lill-Kitty och en lista där du lätt kan se vilken spökskrivare som skrev vilken bok.

Sedan finns det en ytterligare böcker som inte har givits ut i Sverige. Dem kan du läsa mer om i det här inlägget.

Revideringar

Harriet Stratemayer Adams

671-672 Kitty som detektiv — klockmysteriet, 1959
708-709 Kitty i spökhuset, 1959
829-830 Kitty och dagboksmysteriet, 1962
852-853 Kitty och det mystiska brevet, 1968
971-972 Kitty och försvunna bevisen, 1970
1019-20 Kitty och det falska testamentet 1969
1047-48 Kitty och koffertens hemlighet, 1976
1072-73 Kitty i det öde huset, 1971

Patricia Doll

745-746 Kitty och kidnapparen, 1960
768-769 Kitty och diamantstölden, 1961
875-876 Kitty och tornrummets hemlighet, 1968
900-901 Kitty och armbandsmysteriet, 1966

Grace Grote

788-789 Kitty och hemligheten på ranchen, 1965
950-951 Kitty och ekens hemlighet, 1972

Lynn Ealer

809-810 Kitty och den hemliga grottan, 1961

Harriet Stratemayer Adams och Grace Grote

926-927 Kitty och tvillingmysteriet, 1965

Priscilla Baker-Carr

973-974 Kitty och den heliga elefanten, 1974
998-999 Kitty och ruinens hemlighet, 1972
1097-98 Kitty och den försvunna skattsökarkartan, 1969
1118-19 Kitty och det mystiska juvelskrinet, 1972
1141-42 Kitty och hemligheten på den gamla vinden, 1970
1168-69 Kitty och ekot i grottan, 1973
1191-92 Kitty och zigenarmysteriet, 1977
1218-19 Kitty och spöket på Stora Skuggan, 1967
1241-42 Kitty och murens hemlighet, 1973
1376-77 Kitty och den maskerade mannen, 1969
1269-70 Kitty och skorstenens hemlighet, 1967
1291-92 Kitty och den försvunna galjonsbilden, 1967
1317-18 Kitty och nyckelmysteriet, 1968

Ann Shultes

1344-45 Kitty och minkmysteriet, 1968
1434-35 Kitty och de röda skorna, 1974
1458-59 Kitty och häxans tecken, 1975

June Dunn

1402-03 Kitty och cirkusmysteriet, 1974

Mary Fisher

1488-89 Kitty och fönstermysteriet, 1975