Peggy

Peggy är 15 år och bor i Danmark tillsammans med sina föräldrar. Dessutom har hon en benägenhet att hamna i olika mysterier – precis som alla andra flickdetektiver. Hon har dessutom huvudets på skaft och lyckas därför ofta lösa dem. Skurkar bör därför anses varnade.

Den första boken om Peggy gavs ut i Danmark 1963 och den översattes snart till både norska och svenska. Debutboken skulle dessutom följas av 15 böcker till, där Peggy löser det ena mysteriet efter det andra, trots sin ringa ålder. Alla dessa översattes och gavs ut av B. Wahlströms.

Historierna om Peggy skrevs av H. J. Temple som var en pseudonym för Niels O. Levinsen. I Danmark var han mest känd för bokserien om Tykke-Niels.

Nedan följer en lista över böckerna i serien.

 1. Peggy på spåret, 1965, Peggy
 2. Peggy på egen hand, 1966, Peggy paa egen haand
 3. Peggy och kidnapparna, 1966, Peggy og det forsvundne barn
 4. Peggy och den gåtfulla ringen, 1967, Peggy og pigen med den røde hat
 5. Peggy och de försvunna pärlorna, 1968, Peggy og perlerne
 6. Peggy och bankrånet, 1969, Peggy i naaleøjet
 7. Peggy och de 7 nycklarna, 1970, Peggy og de 7 nøgler
 8. Peggy och den enögde mannen, 1971, Peggy og det stjålne maleri
 9. Peggy och det hemliga brevet, 1972, Peggy på blind vej
 10. Peggy öppnar dörr nr 13, 1973, Peggy åbner dør nr. 13
 11. Peggy och de 3 väskorna, 1974, Peggy på sporet
 12. Peggy och mannen med sammets-masken, 1975, Peggy og fløjlsmasken
 13. Peggy och den gyllene apan, 1976, Peggy på kostskole
 14. Peggy och den röda pilen, 1977, Peggy i fare
 15. Peggy och de gåtfulla fotspåren, 1978, Peggy og den stumme pige
 16. Peggy och den osynlige mannen, 1979, Peggy og tryllekappen