Betty (Judy Bolton)

Två år efter att den första Kittyboken gavs ut släpptes den första boken om Betty, eller Judy Bolton som hon kallades i USA. Den skulle följas av ytterligare 37 böcker. Mängden böcker skulle därmed göra bokserien till den längsta ungdomsserien skriven av en och samma författare. Samtliga böcker skrevs av Margaret Sutton.

I Sverige gavs den första boken om Judy ut 1969 i och med att B. Wahlströms gav ut ”Betty som detektiv”. Den skulle följas av fler och sammanlagt gavs tio böcker om Betty ut i Sverige.

Betty och Kitty

Något som också skiljer Betty från Kitty är att Betty åldras genom böckerna. Något som Margaret kämpade för. Bokförlaget Grosset & Dunlap hade föredragit om Betty, likt många andra, alltid varit 16-18 år. Men så småningom såg Margaret till att Betty åldrades i alla fall och bland annat gifte hon sig halvvägs in i bokserien.

1967, efter 38 böcker lades serien ändå ner. Margaret påstod att det berodde på påtryckningar från Stratemeysyndikatet som inte ville att Kitty skulle få konkurrens från andra flickdetektiver. Något som författarinnan Helen Wells också hävdade. (Hon skrev om både Cherry Ames och Vicki Barr.) Huruvida det är sant eller inte vet vi inte. Det kan lika gärna ha berott på att läsarsiffrorna faktiskt började svikta när 70-talet och TV-eran inleddes.

Till skillnad från Kitty beskrivs Betty också som en mer realistisk hjältinna. Hon hade känslor och tvivel. Dessutom baserades böckerna på verkliga händelser. De flesta mysterier utspelades också på verkliga platser.

Karaktärer

Förutom Betty figurerar bland annat hela hennes familj i böckerna. Främst kan nämnas hennes bror som heter Tom i den svenska översättningen, Horace i original. Han arbetar som reporter. Dessutom har Betty både en mamma och en pappa där han arbetar som doktor. Betty har även en svart katt som heter Blackberry.

Genom serien lär hon sedan känna en rad olika personer – hennes bästa kompis Grace. Sedan har vi Arthur, Peter, Kay, Lois, Irene och Larraine.

Illustration av Pelagie Doane som arbetade med många av de tidiga Judyböckerna i USA.

Nya Bettyböcker

När bokserien lades ner hade Margaret redan påbörjat den 39:e boken ”The Strange Likeness”. Den skulle senare färdigställas 2012. Margaret avled 2002 men med hjälp av hennes nära och kära skrevs boken klart av Kate Duvall och Beverly Hatfield.

Sedan dess har ytterligare en bok kommit ut om Betty, skriven av Beverly med familjens tillåtelse. Den utgavs på engelska 2018.

 1.  Betty som detektiv, 1969 – The Vanishing Shadow, 1932
 2.  Betty och spöket på vinden, 1970 – The Haunted Attic, 1932
 3.  Betty och flickan utan minne, 1971 – The Invisible Chimes, 1932
 4.  Betty och källarmysteriet, 1972 – Seven Strange Clues, 1932
 5.  The Ghost Parade, 1933
 6.  Betty och den gula vålnaden, 1973 – The Yellow Phantom, 1933
 7.  Betty och kristallkulans hemlighet, 1974 – The Mystic Ball, 1934
 8.  The Voice in the Suitcase, 1935
 9.  The Mysterious Half Cat, 1936
 10. Betty och röda ringens gåta, 1975 – The Riddle of the Double Ring, 1937
 11. The Unfinished House, 1938
 12. The Midnight Visitor, 1939
 13. The Name on the Bracelet, 1940
 14. Betty och dubbelgångaren, 1976 – The Clue in the Patchwork Quilt, 1941
 15. The Mark on the Mirror, 1942
 16. Betty och det gömda rummet, 1977 – The Secret of the Barred Window, 1943
 17. The Rainbow Riddle, 1946
 18. The Living Portrait, 1947
 19. Betty och den kidnappade flickan, 1978 – The Secret of the Musical Tree, 1948
 20. The Warning on the Window, 1949
 21. The Clue of the Stone Lantern, 1950
 22. The Spirit of Fog Island, 1951
 23. The Black Cat’s Clue, 1952
 24.  The Forbidden Chest, 1953
 25. The Haunted Road, 1954
 26. The Clue in the Ruined Castle, 1955
 27. The Trail of the Green Doll, 1956
 28. The Haunted Fountain, 1957
 29. The Clue of the Broken Wing, 1958
 30. The Phantom Friend, 1959
 31. The Discovery at the Dragon’s Mouth, 1960
 32.  The Whispered Watchword, 1961
 33. The Secret Quest, 1962
 34. The Puzzle in the Pond, 1963
 35. The Hidden Clue, 1964
 36.  The Pledge of the Twin Knights, 1965
 37. The Search for the Glowing Hand, 1966
 38. The Secret of the Sand Castle, 1967
 39. The Strange Likeness, 2012
 40. The Mystery on Judy Lane, 2018