Vicki Barr

I 16 böcker kan man följa med flygvärdinnan Vicki Barr när hon löser mysterier, världen över.

Den första boken gavs ut 1947 och den skrevs av Helen Wells som även skrev böckerna om sjuksköterskan Cherry Ames. Helen skulle sedan skriva majoriteten av Vicki-böckerna med undantag för tre böcker i mitten. De skrevs istället av Julie Campbell Tatham, skaparen av Trixie Belden-böckerna, eller Trix som hon kallades i de svenska översättningarna.

I USA gavs böckerna ut till och med 1964. De svenska översättningarna gavs ut mellan 1962 och 1975. Den svenska utgivningen följer heller inte den amerikanska utgivningsordningen till punkt och pricka.

Nedanstående lista följer den amerikanska ordningen, med årtalet för den svenska utgivningen efter titeln.

 1. Vicki Barr – flygvärdinna, 1962 – Helen Wells
 2. Silvervingar för Vicki, 1963 – Helen Wells
 3. Vicki i fara, 1963 – Helen Wells
 4. Vicki och lönndörrens gåta, 1966 – Helen Wells
 5. Vicki löser giftblommans gåta, 1973 – Julie Tatham
 6. Vicki I dimmornas dal, 1974 – Julie Tatham
 7. Vicki och spöktjuven, 1975 – Julie Tatham
 8. Vicki vid spakarna, 1964 – Helen Wells
 9. Vicki flyger farligt, 1965 – Helen Wells
 10. Vicki och den försvunna tvillingen, 1964 – Helen Wells
 11. Vicki och spöket vid forsen, 1967 – Helen Wells
 12. Vicki och guldstölden, 1968 – Helen Wells
 13. Vicki löser silverringens gåta, 1969 – Helen Wells
 14. Vicki och röda rubinens hemlighet, 1970 – Helen Wells
 15. Vicki möter flygkapare, 1971 – Helen Wells
 16. Vicki löser gudabildens gåta, 1972 – Helen Wells