Kitty och ekot i grottan

Flickorna gick på den smala klippavsatsen i grottan. George trampade fel en gång och höll på att falla ner i det grunda vattnet, men klarade sig. Ett ögonblick senare hörde de ett ljudligt plaskande alldeles framför dem. De såg något mörkt resa sig ur vattnet. – Det där är ingen sten, sa Bess skälvande. D-d-det…