Danger in Disguise

George har börjat arbeta som volontär för Tim Terrys senaste politiska kampanj. Hon övertalar både Kitty och Bess att hjälpa till men Kitty får snart annat att göra. En av medarbetarna dör nämligen under mystiska omständigheter strax efter att Kitty råkat höra ett samtal där två personer kom överens om att hon måste röjas undan….

Dataspelet – Stay tuned for danger

I det här spelet åker Kitty till New York. Där bor Mattie Jensen, en populär såpå-skådis, som har bett Kitty om hjälp. Hon vill att Kitty ska undersöka de otäcka dödshot som hennes motspelare Rick Arlen har fått. Spelet bygger på boken ”Stay tuned for danger” som ingår i sidoserien Nancy Drew Case Files. Den översattes…