Kittyböcker – de klassiska, revideringarna och helt nya bokserierna

I Sverige publicerades tre olika serier med Kitty: de numrerade med röda ryggar, de onumrerade och Lill-Kitty. I den här posten tänkte jag berätta om dem, de andra serierna med Kitty, liksom revideringarna som vissa böcker genomgick i slutet av 50-talet.

Originalserien, de klassiska böckerna och revideringarna

Originalserien och de klassiska böckerna

Grosset & Dunlaps gamla logga.
Grosset & Dunlaps gamla logga.

Jag tänkte att det är lättast att börja den här posten från början med originalserien. På engelska kallas den för Nancy Drew Mystery Stories och sträcker sig över 175 böcker. Ungefär 130 av dem kom ut på svenska.

Simon & Schuster tog över utgivningen av Kitty i USA 1979.
Bokförlaget Simon & Schuster tog över utgivningen av Kitty i USA 1979.

Av originalserien räknas de första 56 till de klassiska böckerna – från ”Kitty som detektiv – klockmysteriet” till ”Kitty och den 13:e pärlan”. Alla dessa böcker är översatta till svenska även om de inte kom ut i exakt samma ordning som i USA. Anledningen till att de första 56 böckerna skiljer sig från de övriga är att de gavs ut på bokförlaget. I och med att Simon & Schuster tar över utgivningen av Kitty 1979, tar den klassiska serien slut.

Revideringarna

Under 50-talet började allmänheten klaga på att Kittyböckerna (liksom Hardyböckerna) innehöll för mycket stereotyper, föråldrade beteenden främst i form av rasism. Till slut bestämde sig Harriet Stratemeyer för att de första böckerna måste skrivas om. Det gällde böckerna som skrivits mellan 1930 och 1957 – alltså till och med ”Kitty och fönstermysteriet”.

I USA är det lätt att skilja på om en bok är reviderad eller inte, eftersom alla originalböcker är 25 kapitel långa. Efter revideringarna blir de 20 kapitel istället. Om samma sak gäller för de svenska översättningarna vet jag inte än. Hittills har jag bara läst två revideringar, ”Kitty och diamantstölden” och ”Kitty och hemligheten på ranchen”. Båda var 20 kapitel långa. Men, eftersom jag vet att Hardyfantaster har svårt att se om en Hardybok är reviderad eller inte, så lovar jag inte att det gäller för samtliga reviderade Kittyböcker.

Åtta nya historier

Revideringarna påverkade böckerna olika. Vissa är i princip likadana, andra böcker skrev om helt och fick nya karaktärer och nya historier. Det gäller dessa åtta böcker:

 1. ”Kitty i Spökhuset”
 2. Kitty och diamantstölden
 3. Kitty och hemligheten på ranchen
 4. Kitty och tvillingmysteriet
 5. Kitty och ekens hemlighet
 6. ”Kitty och de försvunna bevisen”
 7. ”Kitty och koffertens hemlighet”
 8. ”Kitty i det öde huset”

Slutet på mystery stories-serien

2003 beslutade Simon & Schuster sig för att avsluta Mystery Stories-serien med Kitty. Den hade redan delvis ersatts med andra serier och spin-off:er (se nedan), men 2013 blev det officiellt.

Nancy Drew: Girl detective

"Kitty Kidnappad" är den sista Kittyboken med röd rygg som givits ut i Sverige.
”Kitty Kidnappad” var den sista Kittyboken med röd rygg som gavs ut i Sverige.

Mystery stories-serien ersattes av Nancy Drew: Girl Detective. Tanken var att den nya serien skulle kännas mer modern och fartig. Istället blev det platt fall och många reagerade på att Kitty, George och Bess inte kändes igen. Därför blev inte den här serien särskilt lång. Den las ner 2012.

De sista 16 böckerna i B. Wahlströms serie om Kitty med röda ryggar är översatta Girl detective-böcker. Från ”Kitty Den man minst anar” till ”Kitty Kidnappad” som kom ut 2010.

Nancy Drew Diaries

Girl Detective-böckerna ersattes med en serie som kallas för Nancy Drew Diaries som är skrivna i jag-form.

Serien började ges ut 2013 och till dags dato har 18 böcker kommit ut:

"A Script for Danger" ursprungligen skriven av Ami Boghani kom ut 2015.
”A Script for Danger” ursprungligen skriven av Ami Boghani kom ut 2015. Omslaget är gjort av Erin McGuire.
 1. Curse of the Arctic Star
 2. Strangers on a Train
 3. Mystery of the Midnight Rider
 4. Once Upon a Thriller
 5. Sabotage at Willow Woods
 6. Secret at Mystic Lake
 7. The Phantom of Nantucket
 8. The Magician’s Secret
 9. The Clue at Black Creek Farm
 10. A Script for Danger
 11. The Red Slippers
 12. The Sign in the Smoke
 13. The Ghost of Grey Fox Inn
 14. Riverboat Roulette
 15. The Professor and the Puzzle
 16. The Haunting on Heliotrope Lane
  A Nancy Drew Christmas (special edition och därför onumrerad)
 17. Famous Mistakes
 18. The Stolen Show
 19. Hidden Pictures
 20. The Vanishing Statue

Övriga serier och de svenska onumrerade böckerna

Vid sidan av huvudserien har ett antal olika serier med Kitty givits ut i USA. I Sverige brydde sig inte B. Wahlströms om det. Istället inkorporerade de böcker från de amerikanska serierna, in i deras egna serier. Wahlströms delade nämligen upp sin egen utgivning av Kitty i tre delar – de röda ryggarna, de onumrerade böckerna och Lill-Kitty. Den sista kommer jag till senare. Först går vi igenom de övriga amerikanska serierna.

Nancy Drew Files

"Kitty och den bortrövade pojken"
”Kitty och den bortrövade pojken” är en av de böcker som kommer från den lite vuxnare bokserien om Kitty.

Mellan 1986 och 1997 gav Simon & Schuster ut en serie med Kitty som framställdes som mer vuxen. Både i form av en mognare Kitty, men också eftersom mord plötsligt blev en del av de olika mysterierna. Den här serien kallades för Nancy Drew Files.

Totalt publicerades 124 böcker i serien, 41 av dem översattes till svenska. 27 av dessa gavs ut bland de röda ryggarna och de övriga kom it i den onumrerade serien.

Supermystery

Ibland löser Kitty mysterier tillsammans med Bröderna Hardy.
Ibland löser Kitty mysterier tillsammans med Bröderna Hardy.

Supermystery, kallas serien där Kitty löser mysterier tillsammans med bröderna Hardy. Totalt kom det ut 36 böcker i den här serien. Endast fem av dem översattes till svenska. En ingår bland de röda ryggarna och de övriga fyra ingår i den onumrerade serien.

Man tror att serien främst skapades för Kittys läsare eftersom dessa böcker oftast är skrivna ur hennes perspektiv.

Nancy Drew on Campus

nancy drew on campus - snowbound
Oj-oj-oj… Det här verkar romantiskt värre.

Den här serien blev aldrig översatt till svenska. Främst berodde det nog på att mysterierna var helt sekundära. Istället fokuserar den här serien på tonårsliv och ungdomsproblem. Lite som Beverly Hills 90210, men så gavs den också ut i samma veva – mellan 1995 och 1998. Totalt kom det ut 25 böcker i serien.

På inrådan av läsarna gjorde Kitty också slut med Ned efter den första boken i den här serien.

Papercutz serierna

Den tecknade versionen av Kitty.
Den tecknade versionen av Kitty.

Kitty gjordes också om till två grafiska serier. Dels i form av Nancy Drew Diaries. Trots att den har samma namn som en av bokserierna är historierna annorlunda. Bakom serien står Papercutz som gjorde serien mellan 2005 och 2010.

Den följdes av några andra utgåvor som inte var lika långlivade.

 

nancy drew clue crew
Vad är det för lurt med fågelskrämman?

Papercutz gav också ut serien Nancy Drew and the Clue Crew som är avsedd för yngre läsare. Serien började göras 2006 och avslutades 2015. 

Lill-Kitty och Nancy Drew Notebooks

Clue Crew-böckerna baseras egentligen på serien Nancy Drew Notebooks där Kitty är åtta år gammal och löser lite mindre sorters mysterium.  Serien ges fortfarande ut i USA och i skrivande stund rör det sig om närmare 70 böcker.

I Sverige gav B. Wahlströms ut 30 av dessa titlar ut mellan 1995 och 2009. På den här sidan har hittar du en lista över dem.

Richters Kittyböcker

I Sverige gavs även några Kittyböcker ut på Richters förlag. De sammanfaller med B. Wahlströms böcker så det enda som är annorlunda är omslagen och formatet.

Totalt gave de ut fyra böcker mellan 1988 och 1993, vissa i två upplagor, alla som en del av Disney’s ungdomsbokklubb. Dessa är:

 1. Kitty och hemligheten på den gamla vinden
 2. Kitty och det mystiska juvelskrinet
 3. Kitty och tornrummets hemlighet
 4. Kitty och armbandsmysteriet

En jäkla soppa

Slutligen är det inte helt lätt att få grepp om det här med alla serier och utgivningar. Men jag hoppas att den här posten gjorde det hela lite tydligare.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *